УИХ-ын гишүүн Д.Тэрбишдагвын ажлын тайлан

Хамаарах огноо: 2013-01-23 12:09

УИХ-ын гишүүн Д.Тэрбишдагвын ажлын тайлан

2011 оны 12-р сарын 23-ны өдөр

 Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тэрбишдагвын бие даан болон хамтран санаачилсан хууль, УИХ-ын тогтоол

 1. Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

3. Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого

4. “Монгол мал” хөтөлбөр

5. Төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлого

6. Төмөр замын тээврийн тухай хууль

7. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

8. Шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах тухай хууль

9. Хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

10. Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

11. Эрүүгийн /төрөлжсөн/ хууль

12. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль

13. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад стратегийн ач холбогдолтой аж ахуйн нэгж, байгууллагын гадаад хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэх журмын тухай хууль

14. Хүнсний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

15. Монгол мал хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын тогтоол

16. Бэлчээрийн тухай хууль

17. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль


Үүсгэсэн: 2017-12-08 12:09