"Ажилсаг Монгол" хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн боловсролын салбарт ГЕРМАН улсын Засгийн Газрын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслийн явц, үр дүнтэй танилцлаа. Барилгын политехник коллеж

Хамаарах огноо: 2017-11-23 19:06

"Ажилсаг Монгол" хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан мэргэжлийн боловсролын салбарт ГЕРМАН улсын Засгийн Газрын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслийн явц, үр дүнтэй танилцлаа. Барилгын политехник коллеж

“Улс орны хөгжлийн гол түлхүүр нь иргэд, ард түмэн байдаг. Иргэд, ялангуяа залуучууд мэргэжлийн боловсролын сургуулийг сонгон суралцсанаар ирээдүйд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж, улс орондоо баялаг бүтээнэ. Ийм чиг баримжааны үүднээс миний бие “Ажилсаг Монгол” хөтөлбөр санаачилсан. Хөтөлбөрийнхөө хүрээнд герман хэл сурсан хүүхдүүдийг 3-4 жилээр Герман улсад явуулж, сургаж дадлагажуулах зэргээр нарийн мэргэжилтэй мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой байгаа. Хөтөлбөрийг дэмжиж өгөхийг герман нөхдөөсөө хүсье.

Үүсгэсэн: 2017-11-23 19:06
Мэдээллийг ачааллаж байна ..